2017-03-29 15:13:05

Oživimo kockice

U sklopu projekta "Oživimo kockice", u kojemu je naša škola dobila 8.000 kn od Hrvatske elektroprivrede, održana je prezentacija učeničkih radova i video uradaka u društvenoj dvorani škole te je organiziran posjet proizvodnom pogonu tvrtke Phoenix. Dobivenim su sredstvima kupljeni Lego Mindstorms EV3 setovi (dva osnovna i dva proširena seta) koje koriste učenici prvih i trećih razreda gimnazijskog i komercijalnog programa u sklopu fakultativne nastave. Nastava se održava u dvije grupe u trajanju od dva sata tjedno.

Na HEP-ov Javni natječaj za dodjelu donacija udrugama, klubovima i ustanovama u 2016. godini ”Svjetlo na zajedničkom putu” pristiglo je 1.237 valjanih prijava. Hrvatska elektroprivreda d.d. je za sufinanciranje izabrala projekte i programe 360 udruga, ustanova i organizacija civilnog društva, a među njima je i naša škola.


Srednja škola "Stjepan Ivšić" Orahovica