preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za popunu radnog mjesta - nastavnik praktične nastave strojarstva

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), i članka 5  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u srednjoj školi „Stjepan Ivšić“, Srednja škola „Stjepan Ivšić“, Orahovica raspisuje Natječaj za popunu radnog mjesta - nastavnik praktične nastave strojarstva – puno radno vrijeme – određeno vrijeme do 31.08.2021. - 1 izvršitelj.


 

SREDNJA ŠKOLA "STJEPAN IVŠIĆ"

            O R A H O V I C A

 

KLASA: 110-01/20-01/9

URBROJ: 2189-38-01-20-01

Orahovica, 21. listopada 2020.       

                                                                       HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

                                                                       PODRUČNI URED VIROVITICA

     ISPOSTAVA ORAHOVICA

                                                                        Ulica kralja Tomislava 6

                                                                       33 515 Orahovica

                                                                       Oglasna ploča HZZ-a

                                                                       Web stranica Škole

     Oglasna ploča Škole

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), i članka 5  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u srednjoj školi „Stjepan Ivšić“, Srednja škola „Stjepan Ivšić“, Orahovica raspisuje

 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 

1. Nastavnik praktične nastave strojarstva – puno radno vrijeme – određeno vrijeme do 31.08.2021. - 1 izvršitelj

Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99) i ostalim važećim propisima. 

 

Uz prijavu obavezno dostaviti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis o radnom stažu, potvrda o pedagoškim kompetencijama (ukoliko nema nastavnički smjer).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 82/08. i 69/17.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nisu potrebni originali ni ovjerene preslike a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dostaviti original dokumente.
Nepotpune i nepravodobne prijave i prijave putem e-maila neće se razmatrati.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi „Stjepan Ivšić“, Orahovica, da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje, te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

Rok dostave prijave je 8 dana.

Kandidati prijavljeni na natječaj obavezno se testiraju.

Obavijest o sadržaju i načinu testiranja, pravni izvor za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu rezultata i rezultata natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole http://www.ss-sivsic-orahovica.skole.hr/


Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu: Srednja škola „Stjepan Ivšić“, 33515 Orahovica, Trg Tina Ujevića 1.

 

NATJEČAJ  JE  OTVOREN

od 21. listopada 2020. godine do 29. listopada 2020. godine

 RAVNATELJ:

                                                                                        Zorislav Milković, prof.

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Damir Najmenik   datum: 21. 10. 2020.

Tražilica

Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


UPISI 2020./21. (prezentacije)

Korisni linkovi
Dnevni tisak

preskoči na navigaciju