preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za upražnjeno radno mjesto

Natječaj za upražnjeno radno mjesto tajnik/tajnica – puno radno vrijeme – na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj.

 


 

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA "STJEPAN IVŠIĆ"

O R A H O V I C A


 

KLASA: 110-01/21-01/2

URBROJ: 2189-38-01-21-01

Orahovica, 19. siječnja 2021.


 


 

HRVATSKI ZAVOD ZAPOŠLJAVANJE

PODRUČNI URED VIROVITICA

ISPOSTAVA ORAHOVICA

Ulica Kralja Zvonimira 6

33 515 Orahovica


 

Oglasna ploča HZZ-a

Web stranica Škole

Oglasna ploča Škole


 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u srednjoj školi „Stjepan Ivšić“, Srednja škola „Stjepan Ivšić“, Orahovica raspisuje


 

NATJEČAJ
za upražnjeno radno mjesto


 

1. Tajnik/ca – puno radno vrijeme – na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj

Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN br.: 93/14, 127/17 i 98/19), kao i posebne uvjete prema članku 105., stavak 16. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis o radnom stažu ili Potvrda o podacima evidentiranim na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.


Nepotpune i nepravodobne prijave i prijave putem e-maila neće se razmatrati.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 82/08. i 69/17.).


Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Srednjoj školi „Stjepan Ivšić“, Orahovica, da njegove/njezine osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje, te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.


Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se pozivaju i time ostvaruju pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.


Kandidati/kinja koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf


Nisu potrebni originali ni ovjerene preslike a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dostaviti original dokumente.


Rok dostave prijave je 8 dana.

Kandidati/kinje prijavljeni/prijavljene na natječaj obavezno se testiraju.

Obavijest o sadržaju i načinu testiranja, pravni izvor za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu rezultata i rezultata natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole http://www.ss-sivsic-orahovica.skole.hr/


Pisane prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokumentacijom slati na adresu:

Srednja škola „Stjepan Ivšić“, Trg Tina Ujevića 1, 33515 Orahovica,

s naznakom „ZA NATJEČAJ“.


 

NATJEČAJ  JE  OTVOREN

od 20. siječnja 2021. godine do 28. siječnja 2021. godine


 

 

RAVNATELJ:

Zorislav Milković, prof.


 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Damir Najmenik   datum: 20. 1. 2021.

Tražilica

Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


UPISI 2020./21. (prezentacije)

Korisni linkovi
Dnevni tisak

preskoči na navigaciju