preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za nastavnika/nastavnicu Hrvatskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), Srednja škola „Stjepan Ivšić“, Orahovica raspisuje natječaj za nastavnika/nastavnicu Hrvatskog jezika.


 

 

SREDNJA ŠKOLA "STJEPAN IVŠIĆ"

            O R A H O V I C A

 

KLASA: 110-01/18-01/5

URBROJ: 2189-38-01-18-04

Orahovica, 12. listopad 2018.       

                                                                       HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

                                                                       PODRUČNI URED VIROVITICA

ISPOSTAVA ORAHOVICA

                                                                       Ulica kralja Tomislava 6

                                                                       33 515 Orahovica

                                                                       Oglasna ploča HZZ-a

                                                                       Web stranica Škole

Oglasna ploča Škole

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), Srednja škola „Stjepan Ivšić“, Orahovica raspisuje

 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 

1. Nastavnik/ica Hrvatskog jezika –  skraćeno radno vrijeme – 11 sati nastave tjedno (21 sati tjedno), određeno vrijeme - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99) i ostalim važećim propisima. 

 

Uz prijavu obavezno dostaviti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis o radnom stažu, potvrda o pedagoškim kompetencijama (ukoliko nema nastavnički smjer).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 82/08. i 69/17.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nisu potrebni originali ni ovjerene preslike a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dostaviti original dokumente.
Nepotpune i nepravodobne prijave i prijave putem e-maila neće se razmatrati.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi „Stjepan Ivšić“, Orahovica, da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje, te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

Rok dostave prijave je 8 dana.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem Internet stranice Škole http://www.ss-sivsic-orahovica.skole.hr/ .                    


Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu: Srednja škola „Stjepan Ivšić“, 33515 Orahovica, Trg Tina Ujevića 1.

 

NATJEČAJ  JE  OTVOREN

od 12. listopada 2018. godine do 20. listopada 2018. godine

 RAVNATELJ:

                                                                                 Zorislav Milković, prof.

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Damir Najmenik   datum: 12. 10. 2018.

Tražilica

Kalendar
« Veljača 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Prezentacije

Korisni linkovi
Dnevni tisak

preskoči na navigaciju